Μέλος ενός από τα μεγαλύτερα τεχνολογικά meta-cluster του κόσμου αποτελεί πλέον τo mi-Cluster, με την ένταξή του στην πανευρωπαϊκή συμμαχία Silicon Europe Alliance, η οποία απαρτίζεται από τα 12 κορυφαία cluster μικροηλεκτρονικής της Ευρώπης με περισσότερα από 2.000 μέλη μεταξύ των οποίων οι Philips, NXP Semiconductors, Globalfoundries, Intel, Infineon, STMicroelectronics, Schneider Electric και Thales.

Πρόκειται για συμφωνία-σταθμό για το ελληνικό οικοσύστημα μικροηλεκτρονικής διότι θα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες διεθνοποίησης και δικτύωσης στους ελληνικούς οργανισμούς τόσο ενδο-Ευρωπαϊκά όσο και στις κυριότερες αγορές μικροηλεκτρονικής σε όλο τον κόσμο μέσω των αποστολών που έχουν προγραμματιστεί σε Η.Π.Α., Ταϊβάν, κλπ. Η εκπροσώπηση του mi-Cluster στη συμμαχία Silicon Europe Alliance, γίνεται με το συντονισμό του Corallia και συνδέεται με τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τα ευρωπαϊκά clusters προς το mi-Cluster και την προβολή της ελληνικής βιομηχανίας στις παγκόσμιες αγορές για την προσέλκυση πελατών και επενδυτών.