Η Microsoft Ελλάς παρουσίασε στην ελληνική αγορά τη νέα έκδοση του Microsoft Dynamics CRM.

Το Microsoft Dynamics CRM 4.0 διαθέτει μία σειρά από χαρακτηριστικά, όπως πλήρες πολυγλωσσικό περιβάλλον εργασίας, ενισχυμένες δυνατότητες business intelligence, συνέργια με τον Microsoft Office Communications Server 2007, καθώς και ένα εργαλείο διαχείρισης εργασιών βασισμένο στο Windows Workflow Foundation, για την αυτοματοποίηση των εταιρικών διαδικασιών.