Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας VentureBeat, ο αριθμός των mobile web χρηστών παγκοσμίως άγγιξε τα 2 δισ. το 2010.

Ωστόσο, η εταιρεία πιστεύει πως ο συγκεκριμένος αριθμός θα αυξηθεί στα 2,7 δισ. μέχρι το 2015. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το στοιχείο πως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ο αριθμός των mobile web χρηστών θα είναι μεγαλύτερος από εκείνον των χρηστών που εισέρχονται στο web μέσω προσωπικών υπολογιστών έως το 2015. Συνολική ποσοστιαία αύξηση άνω του 16%.