Οι Project Managers παραδοσιακά καθορίζουν την επιτυχία τους από το κατά πόσο παραδίδουν αυτό που ο πελάτης είπε ότι ήθελε, μέσα στο καθορισμένο χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό.

Με δεδομένο ότι, σύμφωνα με στοιχεία του Standish Group για την περίοδο 2011-2015, λιγότερο από το ένα τρίτο των έργων ανταποκρίνεται σε αυτά τα κριτήρια, προφανώς και η “on time, on scope, on budget” παράδοση ενός έργου αποτελεί από μόνη της μία σημαντική επιτυχία. Ωστόσο, στα ολοένα και πιο πολύπλοκα και απρόβλεπτα επιχειρηματικά περιβάλλοντα, είναι αυτά τα κριτήρια που καθορίζουν την επιτυχία της Διοίκησης Έργων;

Τα Agile και Lean κινήματα δείχνουν μία διαφορετική προσέγγιση, με ένα διαφορετικό σύνολο μετρήσεων για την επιτυχία. Σήμερα, οι οργανισμοί στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε τέτοιες προσεγγίσεις και το “on time, on scope, on budget” φαίνεται ότι δεν αποτελεί πια την τέλεια μέτρηση, αφού η εστίαση μετατοπίζεται πια στη διαρκή παράδοση αξίας.

Θέλετε να μάθετε ποιες μέθοδοι και ποιες διαδικασίες μπορούν να συμβάλλουν στη βέλτιστη διαχείριση και παρακολούθηση της δημιουργίας αξίας και ποιες είναι οι μετρικές αυτές που αξιολογούν την επιτυχία των έργων και την αξία που αυτά προσδίδουν στο σύγχρονο, ανταγωνιστικό και πολύπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον; Δηλώστε συμμετοχή στο 12o Project Management Conference, με τίτλο “Adaptive Mindset to Achieve Successful Results”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Ιουλίου 2017 στο Αμφιθέατρο ΟΤΕΑcademy.