Στα 287 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών της Centric Πολυμέσα για το 1ο εξάμηνο του 2008, γεγονός που συνεπάγεται αύξηση μεγαλύτερη από 500% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο.

Ο κύριος όγκος πωλήσεων προέρχεται από τις δραστηριότητες online bet, στις οποίες η Centric επένδυσε πρόσφατα μέσω εξαγορών και συμμετοχών. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 3,9 εκατ. ευρώ από 316 χιλιάδες ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Όσον αφορά την παραδοσιακή δραστηριότητα του Ομίλου δηλαδή της παραγωγής, εμπορίας και αντιπροσώπευσης προϊόντων και υπηρεσιών ψηφιακού περιεχομένου, η Centric έχει υπογράψει συμφωνία για την αποκλειστική αντιπροσώπευση της Warner Brothers Interactive στην Ελλάδα.