Ο Γιώργος Διακονικολάου, Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Διοίκησης Εργων και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, επισημαίνει τα highlights του επερχόμενου Project Management Congress 2009.

NetWeek: Γιατί είναι απαραίτητη η εφαρμογή μεθοδολογιών Project Management στα έργα Πληροφορικής; Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες αυτών των έργων;

Γιώργος Διακονικολάου: Τα Εργα Πληροφορικής είναι .. Εργα και, μάλιστα, πασίγνωστα για υπερβάσεις χρόνου, προϋπολογισμού, παραγωγή αποτελεσμάτων που αποκλίνουν από τις πραγματικές ανάγκες κ.λπ. Το κλασικό Chaos Report αναφέρεται κυρίως σε έργα Πληροφορικής και αποδεικνύει ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό αυτών – λιγότερο από 35% – μπορούν να θεωρηθούν επιτυχημένα, ενώ ένα αντίστοιχο ποσοστό 25-30% θεωρούνται τελείως αποτυχημένα. Μάλιστα, ο συντάκτης του Chaos, Jim Johnson ήταν βασικός ομιλητής στο περσινό συνέδριο όπου εξήγησε ότι ανάλογα με το πόσο αξιοποιείς μία σειρά από τεχνικές Διοίκησης Εργων, επηρεάζεις τις πιθανότητες επιτυχίας του Εργου σου.

Επομένως, για να μπορέσεις να ελέγξεις τα Εργα και να παράγεις τα επιθυμητά αποτελέσματα με τον οικονομικότερο τρόπο, θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις τις δοκιμασμένες μεθόδους της Διοίκησης Εργων.

Πρέπει να πούμε όμως ότι, παρόλα τα προβληματικά ποσοστά επιτυχίας, ο κλάδος της Πληροφορικής είναι από τους πλέον ώριμους στη Διοίκηση Εργων με εξειδικευμένες μεθοδολογίες (ΙΤ Project Management) και με εκτενή βιβλιογραφία. Επίσης είναι από του κλάδους που αξιοποιούν πρωτοποριακές μεθόδους όπως Agile, Extreme και SCRUM.

NetWeek: Πρέπει να είναι ενημερωμένο το στέλεχος Πληροφορικής για τη Διοίκηση Εργων;

Γιώργος Διακονικολάου: Τα τελευταία χρόνια, οι πλέον ακριβοπληρωμένες πιστοποιήσεις για τα στελέχη Πληροφορικής είναι αυτές του Project Management Professional (ΡΜΡ) και Certified Associate in Project Management (CAPM) από το Project Management Institute (PMI). Οι πιστοποιήσεις αυτές πληρώνονται ακριβότερα ακόμα και από την κορυφαία πιστοποίηση CCIE της CISCO. Αυτό δείχνει το πόσο μεγάλη ζήτηση έχουν οι γνώσεις και οι δεξιότητες στη Διοίκηση Εργων στον κλάδο της Πληροφορικής.

Φυσικά, δεν χρειάζεται όσοι ασχολούνται με Πληροφορική να έχουν βαθιά γνώση Ρroject Μanagement. Είναι όμως σημαντικό να γνωρίζουν τα βασικά πράγματα ώστε να υπάρχει μία κοινή φιλοσοφία και γλώσσα στην αντιμετώπιση των έργων στα οποία αναπόφευκτα θα εμπλακούν όλα τα στελέχη του κλάδου της Πληροφορικής. Αυτά μπορεί να είναι εσωτερικά έργα για την εταιρία που εργάζονται, ή ολοκληρωμένες λύσεις που παρέχονται σε πελάτες.

Ενας από τους πλέον ευχάριστους τρόπους να αποκτηθεί αυτή η βασική γνώση είναι η συμμετοχή των στελεχών σε Οργανισμούς ή Ινστιτούτα που προωθούν τη Διοίκηση Εργων -όπως το Ελληνικό Ινστιτούτο Διοίκησης Εργων ή η παρακολούθηση διεθνών συνεδρίων όπως το Project Management Congress.

Αυτό γίνεται και στην πράξη. Τα στατιστικά που έχουμε στη διάθεσή μας δείχνουν ότι η μεγαλύτερη πληθυσμιακή ομάδα επιστημόνων τόσο στο Ινστιτούτο, όσο και στο Συνέδριο είναι αυτή των επιστημόνων της Πληροφορικής και αυτό συνεχίζεται σταθερά για όσα χρόνια υπάρχουν και τα δύο.


NetWeek: Ποια είναι η θεματολογία του φετινού Συνεδρίου;

Γιώργος Διακονικολάου: Το θέμα του Project Management Congress 2009 είναι η αναζήτηση της αριστείας και το πλεονέκτημα που δίνει το Γραφείο Διοίκησης Εργων (Project Management Office ή PMO).

Το ΡΜΟ είναι μία οργανωτική δομή η οποία υποστηρίζει τα Εργα σε επιχειρήσεις και Οργανισμούς. Μπορεί να υποστηρίζει ένα έργο, τα έργα μιας συγκεκριμένης οργανωτικής λειτουργίας ή όλα τα Εργα συνολικά. Η έμφαση του συνεδρίου είναι κυρίως στο τελευταίο, δηλαδή σε στρατηγικές μονάδες που αναφέρονται στο υψηλότερο επίπεδο διοίκησης σε έναν Οργανισμό και υποστηρίζουν συνολικά τα Εργα και τη Διοίκησή τους ώστε:

1. Τα Εργα να είναι ευθυγραμμισμένα με τη στρατηγική του Οργανισμού (να κάνουμε τα σωστά Εργα και όχι απλώς να κάνουμε τα Εργα σωστά).
2. Να βοηθά στην επιβίωση του Οργανισμού φροντίζοντας να υπάρχει ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο Εργων (Εργα που εξασφαλίζουν Βραχυπρόθεσμα, Μεσοπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα οφέλη. Εργα Ανάπτυξης και Εργα που φέρνουν Πωλήσεις κ.λπ.).
3. Να υπάρχει κεντρικό σημείο αναφοράς για μεθοδολογίες, εμπειρίες, δεξιότητες, εργαλεία και γενικά για τη διοικητική υποστήριξη των Εργων του Οργανισμού.
4. Να παρέχει συγκεντρωτική, ακριβή και επίκαιρη πληροφορία για την κατάσταση του κάθε έργου αλλά και συνολικά του Χαρτοφυλακίου των Εργων του Οργανισμού.
5. Να βοηθά στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και στην αύξηση της αποδοτικότητας του Χαρτοφυλακίου των Εργων του Οργανισμού.
6. Να παρέχει πληροφορίες για τις απαραίτητες δεξιότητες των Διευθυντών Εργων, των μελών της ομάδας του Εργου, αλλά και των ρόλων του κάθε εμπλεκομένου μέσα στον Οργανισμό ώστε να μεγιστοποιείται η πιθανότητα επιτυχίας του αποτελέσματος.

Οι ομιλητές του συνεδρίου είναι από τις μεγαλύτερες και γνωστότερες προσωπικότητες παγκοσμίως για την Ανάπτυξη Γραφείων Διοίκησης Εργων και Στρατηγικής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Εργων και φέρνουν τεράστια εμπειρία και γνώση σε όσους θα έχουν την τύχη να συμμετάσχουν.

NetWeek: Σε ποιο σημείο της θεματολογίας του Συνεδρίου επικεντρώνεται το ενδιαφέρον του επαγγελματία του κλάδου Πληροφορικής;

Γιώργος Διακονικολάου: Καταρχήν, το Γραφείο Διοίκησης Εργων είναι το σημείο που βρίσκονται και υποστηρίζονται τα πληροφοριακά συστήματα που είναι σχετικά με την παρακολούθηση και των έλεγχο των Εργων της Επιχείρησης. Από πλευράς παραμετροποίησης είναι, επομένως, βασικό να υπάρχει κατανόηση (από τα στελέχη Πληροφορικής που θα υποστηρίξουν τα συστήματα), του τι είναι αυτό που έρχονται να υπηρετήσουν τα συστήματα αυτά και πως αυτό πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την συνολική λειτουργία της επιχείρησης.

Ολα τα στελέχη Πληροφορικής εμπλέκονται, όπως ήδη είπα, άμεσα ή έμμεσα σε έργα της επιχείρησης στην οποία εργάζονται ή συνεργάζονται. Πρέπει να έχουν τη γνώση για το πώς αυτά τα έργα πρέπει να οργανωθούν ώστε να έχουν το καλύτερο στρατηγικό αποτέλεσμα για την επιχείρηση. Οι αλληλεπιδράσεις με άλλα έργα και με τμήματα της επιχείρησης, όπως και η κοινή γλώσσα για την επιτυχημένη συνεργασία σε αυτά τα έργα, είναι πολύτιμες γνώσεις για τα στελέχη της Πληροφορικής. Αυτό είναι και η ουσία των παρουσιάσεων των κεντρικών ομιλητών του Project Management Congress.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, το επιτυχημένο στέλεχος Πληροφορικής πρέπει να γνωρίζει πως θα μπορεί να οργανώνει ομάδες, να αναγνωρίζει και να ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική, πώς να συνεργάζεται με στελέχη από διαφορετικά τμήματα και ειδικότητες, πώς να χειρίζεται πελάτες και συνεργάτες και φυσικά πώς να ολοκληρώνει αποτελεσματικά και οικονομικά τους στόχους που του ανατίθενται. Αυτά είναι τα στελέχη που αναζητούν οι επιχειρήσεις και που ακόμα και σε περιόδους κρίσης δεν θα δυσκολευτούν να βρουν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.


Το Project Management Congress από το 2006 μέχρι σήμερα
Tο Project Management Congress (PMC) είναι το κεντρικό ετήσιο συνέδριο για τη Διοίκηση Εργων στην Ελλάδα, με keynote speakers όπως οι: Jim Johnson, Chairman – The Standish Group, Dr David Hillson (Τhe «Risk Doctor»), Dr. Harold Kerzner, Executive Director Project Management International Institute for Learning και David B. Ashley, President – University of Nevada, Las Vegas.

Το φετινό συνέδριο είναι το τέταρτο στη σειρά που συνδιοργανώνεται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Διοίκησης Εργων και το περιοδικό netweek. Μεταξύ των φετινών ομιλητών περιλαμβάνονται οι Dennis Bolles, ένας από τους ευαγγελιστές των ωφελειών που προκύπτουν από ένα PMO,  Gerald Kendall, ένας από τους πιο καταξιωμένους εμπειρογνώμονες σε θέματα Project Management και Gerard Hill, ένας από τους πιο έμπειρους εκπαιδευτές, μελετητές και συγγραφείς λύσεων Project Management και PMO.

Σκοπός του συνεδρίου είναι η ενημέρωση, εκπαίδευση και διάδοση δοκιμασμένων, αποτελεσματικών και πρωτοποριακών πρακτικών Διοίκησης Εργων (Project Management). Οι ιδέες και οι λύσεις που παρουσιάζονται έχουν εφαρμογή σε κάθε τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας, από τις Κατασκευές έως την Πληροφορική και από τον Τουρισμό έως τα Χρηματο-οικονομικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου, www.pmcongress.gr.

Info
Ο Γιώργος Διακονικολάου, είναι Αντιπρόεδρος (Υπεύθυνος για εκδηλώσεις και ειδικά έργα) του Ελληνικού Ινστιτούτου Διοίκησης Εργων και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου Project Management Congress 2009.

Eίναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Επιστήμονας Πληροφορικής του Ε.Μ.Π. και έχει Μaster και Διδακτορικό στην Επιστήμη της Πληροφορικής από το University of Manchester Institute of Science & Technology.