Η QlikTeck ανακοίνωσε πως σε έρευνα μεταξύ των εταιρειών που παράγουν προϊόντα της κατηγορίας Business Intelligence, το QlikView έρχεται πρώτο σε σχέση με άλλα προϊόντα μεγάλων εταιρειών στην καινοτομία, ευελιξία, τη μικρότερη διάρκεια υλοποίησής του και στην οπτικοποιημένη (visual) ανάλυση.

Στην κατηγορία visual analysis και data discovery το QlikView έλαβε την πρώτη θέση με το χαμηλότερο τελικό κόστος, ομοίως και στη κατηγορία φορητότητας (mobility). Συνεχίζοντας να ξεπερνάει τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές σε BI προϊόντα της ίδιας κατηγορίας όπως SAP (Business Objects), Oracle (Hyperion) και IBM (Cognos) και Microsoft, το QlikView έρχεται πρώτο στις κατηγορίες Καινοτομία, Διάρκεια υλοποίησης, Ευελιξία, Οπτικοποιημένη (visual) ανάλυση, Κόστος / Κόστος ανά θέση και  Φορητότητα (mobility) ΒΙ. Σκοπός της έρευνας BI Survey 12 είναι να ανακαλύψει τα κίνητρα των εταιρειών στην επιλογή των ΒΙ προϊόντων, να εξετάσει πώς μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και σε τι βαθμό ωφελούνται οι εταιρίες από αυτά.