Το Soft1 ERP υποστηρίζει ενεργά το μεγαλεπίβολο επιχειρηματικό εγχείρημα της εταιρίας "WonderPlant" - τη μεγαλύτερη ελληνική επένδυση στη γεωργία ύψους 26 εκατ. ευρώ - που φιλοδοξεί να δώσει νέα ώθηση στην καλλιέργεια των οπωροκηπευτικών αλλά και στην τοπική οικονομία γενικότερα.

Πρόκειται για ένα πρότυπο συγκρότημα υδροπονικής καλλιέργειας που αξιοποιεί ολλανδική τεχνογνωσία για την καλλιέργεια κηπευτικών. Στις εγκαταστάσεις του συγκροτήματος περιλαμβάνεται και ιδιόκτητο τυποποιητήριο. Η WonderPlant επέλεξε το Soft1 ERP για τη συνολική υποστήριξη των δραστηριοτήτων της προκειμένου να επωφεληθεί από τις δυνατότητες του συστήματος για οργάνωση και αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών της διαδικασιών, άμεση και ενιαία πληροφόρηση της διοίκησης και των εργαζομένων και  την εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών εξυπηρέτησης και διαχείρισης των πελατών της.

Η επιχείρηση αποσκοπεί σε εύρυθμη λειτουργία και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών διαχείρισης δεδομένων και επικοινωνίας για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων και τη βέλτιση χρήση όλων των διαθέσιμων πόρων.