Διανύουμε την περίοδο της ανακοίνωσης των προβλέψεων των διεθνών οίκων ερευνών σχετικά με το ποιες θα είναι οι τεχνολογίες που θα κυριαρχήσουν στο επιχειρηματικό περιβάλλον φέτος.

To 2012 δεν ξεκινά με κάποιο εντυπωσιακό «πυροτέχνημα», ούτε με πρωτοεμφανιζόμενες τεχνολογίες. Αποτελεί μάλλον μια χρονιά διεύρυνσης της αποδοχής λύσεων Πληροφορικής οι οποίες έχουν πλέον ωριμάσει στη σκέψη μας. Αξίζει βέβαια να σημειώσουμε ότι κάποιες από τις τεχνολογίες αυτές επηρεάζουν σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό τον τρόπο με τον οποίον δομείται και συμπεριφέρεται η επιχείρηση γενικότερα.

Mobility
Η Gartner προβλέπει ότι, μέχρι το 2015, η ανάπτυξη mobile εφαρμογών για tablets και smartphones θα είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερη από εκείνη των εφαρμογών για PCs. Στο επιχειρηματικό περιβάλλον, η IDC προβλέπει ότι το 2012 θα είναι η πρώτη χρονιά που οι δαπάνες για δίκτυα mobile data θα υπερβούν εκείνες των fixed data.

Cloud
Σύμφωνα με την IDC, το 80% των νέων εμπορικών επιχειρηματικών εφαρμογών του 2012 θα αναπτυχθούν για πλατφόρμα cloud. Η Gartner προβλέπει ότι περισσότερες από τις μισές εταιρείες της λίστας των Global 1000 θα αποθηκεύουν ευαίσθητα πελατειακά τους δεδομένα στο cloud μέχρι το 2016.

Social Networking
Μέσα στο 2012, το social networking θα επηρεάσει την ίδια τη δομή πολλών επιχειρήσεων. Αρχές και πρακτικές κοινωνικής δικτύωσης θα επηρεάσουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίον μια εταιρεία διαχειρίζεται τη σχέση με τους πελάτες της αλλά και τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των υπαλλήλων της.

Big Data
Σύμφωνα με την Garter, καθώς το 2012 αναμένεται να είναι η χρονιά που ο όγκος των παγκοσμίως αποθηκευμένων δεδομένων θα αναπτυχθεί κατά 47% και θα φτάσει τα 2,7 zettabytes (ZB), η στρατηγική διαχείριση των Big Data θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα πολλών επιχειρήσεων.

Cyber Security
Η Gartner προβλέπει ότι το κόστος και ο αντίκτυπος του κυβερνοεγκλήματος θα αυξηθούν κατά 10% ανά έτος κατά την περίοδο 2012 – 2016. Η διεύρυνση της χρήσης νέων τεχνολογιών (cloud, mobile συσκευών κ.λπ.) διατηρεί το θέμα της ασφάλειας στην επικαιρότητα.