Τη δημιουργία της καινοτόμου υπηρεσίας Appointment, η οποία θα αποτελεί επέκταση του Video Customer Service, έχει προγραμματίσει να υλοποιήσει για το άμεσο μέλλον η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, επιβεβαιώνοντας ότι το Digital Banking αποτελεί θεμελιώδες δομικό στοιχείο της στρατηγικής της.

Η υπηρεσία Appointment θα δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της τράπεζας, μέσα από αυτοματοποιημένες διαδικασίες, να προγραμματίζουν (ημέρα, ώρα, θέμα) τη συνάντησή τους (τηλεφωνική, επίσκεψη σε κατάστημα, είτε μέσω Video Customer Service) με στέλεχος της τράπεζας. Επίσης η τράπεζα εξετάζει τη βελτίωση της υφιστάμενης διαδικασίας document management που χρησιμοποιεί, αλλά και κάθε καινοτόμο υπηρεσία που θα βελτιώνει την εξυπηρέτηση των πελατών της και θα έχει κατεύθυνση τη ψηφιακή τραπεζική (Digital Banking).