Το Σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων WebCRM της Interworks δοκιμάστηκε με βάση τα κριτήρια που θέτει η Microsoft στα πλαίσια του προγράμματος "Platform Test for ISV Solutions" και πέρασε επιτυχώς τη διαδικασία.

Η Interworks είναι πιστοποιημένη ως Microsoft Certified Partner από το 2002.  Η εν λόγω πιστοποίηση του WebCRM έρχεται να επιβεβαιώσει τη συνέχεια και συνέπεια που χαρακτηρίζει την εταιρεία στην πορεία που διαγράφει από την ίδρυσή της και τον προσανατολισμό της στη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και την υιοθέτηση νέων τάσεων της αγοράς.