Τα αποτελέσματα για το Β’ τρίμηνο του 2010, σχετικά με τις οικονομικές τάσεις στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, είναι μάλλον δυσάρεστα, καθώς είναι ιστορικά το χαμηλότερο σε επίδοση.

Πηγή: Παρατηρητήριο για την ΚτΠ, Απόδοση: Χριστίνα Ροζάκη / [email protected] 

Το δελτίο οικονομικής συγκυρίας που εκδίδει κάθε τρίμηνο το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, σε συνεργασία με το ΣΕΠΕ, το ΣΕΠΒΕ και την υποστήριξη του ΙΟΒΕ, εξετάζει τόσο τους κλάδους της Βιομηχανίας και του Λιανικού Εμπορίου, όσο και τις Υπηρεσίες. Αυτό που ζητήθηκε από τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα, ήταν να κάνουν μια εκτίμηση για τις εξελίξεις των επιχειρήσεών τους κατά το τελευταίο τρίμηνο, και εάν οι συνθήκες είναι καλύτερες, χειρότερες ή όμοιες με αυτές του προηγούμενου τριμήνου.

Επομένως, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας αφορούν το σύνολο του τομέα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, έπειτα από την εφαρμογή της μεθοδολογίας της κοινής εναρμονισμένης έρευνας που διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα 27 κράτη-μέλη για το σύνολο των κλάδων.

Οι πηγές της έρευνας
Για την συνολική εικόνα του δείκτη, πέρα από τους προαναφερόμενους, συνέβαλλαν και οι απόψεις καταναλωτών σχετικά με τη δική τους οικονομική κατάσταση, καθώς και η γενική οικονομική κατάσταση της χώρας, η πορεία των τιμών, η ανεργία, η αποταμίευση καθώς και η πρόθεση αγορών των καταναλωτών.

Για κάθε κλάδο, αναπτύχθηκαν αντίστοιχοι δείκτες επιχειρηματικών προσδοκιών για το σύνολο της Βιομηχανίας, των Υπηρεσιών και του Εμπορίου στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), που συγκρίθηκαν με τους γενικούς δείκτες επιχειρηματικών προσδοκιών για κάθε τομέα της οικονομίας που εκδίδει το ΙΟΒΕ. Αυτό έφερε ως αποτέλεσμα την ξεκάθαρη καταγραφή της παρούσας οικονομικής δραστηριότητας του κλάδου, ενώ παράλληλα, διευκολύνει τον εντοπισμό των μελλοντικών τάσεων, διαθέσεων και προβλέψεων.

Πτώση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος
Τόσο η εξαιρετική αυτοσυγκράτηση που επέδειξαν οι καταναλωτές στις αγορές τους, όσο και η σημαντική υποχώρηση των προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο ΤΠΕ, αποτελούν τους πιο σημαντικούς παράγοντες για τη βαθιά επιδείνωση του τομέα. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος του δείκτη κλίματος διαμορφώθηκε στις 68,3 μονάδες το Β’ τρίμηνο, συγκριτικά με το 71,5 του προηγούμενου, το οποίο επίσης είχε σημειώσει μείωση. Μάλιστα, αυτό το τρίμηνο ξεχωρίζει καθώς είναι το μέχρι τώρα ιστορικά χαμηλότερο σε επίδοση.

Συγκεκριμένα, από την έρευνα του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ, βγαίνουν τα εξής πορίσματα:
• Παρά τα προηγούμενα δύο συνεχή τρίμηνα οπού σημειώθηκε πτώση, πλέον διαφαίνεται άνοδος στις υπηρεσίες ΤΠΕ
• Η αισιοδοξία έχει αυξηθεί στη βιομηχανία ΤΠΕ
• Το λιανικό εμπόριο, ωστόσο, υποφέρει, σημειώνοντας σημαντική κάμψη
• Η καταναλωτική εμπιστοσύνη σημειώνει ιστορικά χαμηλό ρεκόρ.


ΤΠΕ + Οικονομία = 0
Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΟΒΕ, ο τομέας των ΤΠΕ και η οικονομία της χώρας μας δεν διαφέρουν κατά πολύ στη γενική τους εικόνα. Στους περισσότερους κλάδους, οι εγχώριες επιχειρηματικές προσδοκίες σημειώνουν διαρκή πτώση, ιδίως σε συνάρτηση με τα νέα μέτρα φορολογίας και δημοσιονομίας.

Επίσης, απαιτείται και παραπάνω χρόνος μέχρι να προσαρμοστεί η αγορά στη νέα κατάσταση, ώστε να μπορέσουμε να δούμε μια ανάκαμψη στην αυτοπεποίθηση για μια καλύτερη οικονομική κατάσταση και βελτιωμένα εργασιακά δεδομένα. Η αισιόδοξη νότα, ωστόσο, προέρχεται από το γεγονός ότι στην ΕΕ και την Ευρωζώνη σημειώνονται τάσεις σταθεροποίησης, έπειτα από δύο τρίμηνα συνεχούς ανόδου.

Βελτίωση προσδοκιών
Παρά τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα του δείκτη, υπάρχει μια μικρή βελτίωση προσδοκιών. Το Β’ τρίμηνο σημειώνει μια μικρή άνοδο μετά από έξι μήνες, με τον δείκτη επιχειρηματικών προσδοκιών στις υπηρεσίες ΤΠΕ να βρίσκεται στις 73,5 μονάδες, από τις 69,8 του Α’ τριμήνου. Ο λόγος πίσω από την μεγαλύτερη αισιοδοξία είναι οι θετικές εκτιμήσεις για το μέλλον.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί, ότι για τρία συνεχή χρόνια, οι προσδοκίες των επιχειρήσεων για τις ΤΠΕ υπηρεσίες ήταν σε υψηλότερα επίπεδα από ότι οι υπόλοιποι κλάδοι υπηρεσιών – με εξαίρεση το τελευταίο εξάμηνο.

Επιδείνωση αισιοδοξίας στο λιανεμπόριο ΤΠΕ
Αντίθετες διαθέσεις, ωστόσο, παρουσιάζονται στο λιανικό εμπόριο ΤΠΕ, με την πλειοψηφία των επιχειρήσεων να αναφέρει μειώσεις πωλήσεων. Ο δείκτης το αποδεικνύει, καθώς από τις 78,7 μονάδες του προηγούμενου τριμήνου, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στο λιανεμπόριο ΤΠΕ, βρίσκεται πλέον στις 68,2. Αυτό, φυσικά, οδηγεί σε αρνητικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες και μελλοντικές προβλέψεις, και κυρίως, για την κατάσταση στην οποία θα βρεθεί η ζήτηση.

Αγγίζει τη «μπάρα» ο τομέας της Βιομηχανίας ΤΠΕ
Συγκριτικά με το δείκτη επιχειρηματικών προσδοκιών των επιχειρήσεων ΤΠΕ, η βιομηχανία στο σύνολό της είναι σε υψηλότερα επίπεδα, σημειώνοντας οριακή άνοδο των προσδοκιών.

Η κατακόρυφη πτώση της ζήτησης και ο αυξανόμενος αριθμός των αποθεμάτων αντισταθμίζονται πλέον, από τις αισιόδοξες προβλέψεις για τη βελτίωση της παραγωγής μέσα στους επόμενους μήνες. Παρά τα χαμηλά της επίπεδα και την πτωτική της πορεία, η βιομηχανία ΤΠΕ έφτασε τις 63 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο των 5 μονάδων.

Πηγή γραφημάτων: Παρατηρητήριο για την ΚτΠ.