Η Ericsson έκανε τρία σημαντικά βήματα για την εξέλιξη του HSPA. Σε μία ζωντανή επίδειξη για τον πάροχο Singapore Telecommunications Limited (SingTel), κατέγραψε τρεις νέες HSPA παγκόσμιες πρωτιές στη Στοκχόλμη της Σουηδίας.

Η πρώτη επίδειξη αφορούσε στο multi-carrier HSPA με downlink 168Mbps και uplink 24Mbps μέσω μιας πρότυπης εμπορικής συσκευής και εμπορικού δικτύου εξοπλισμού. Πρόκειται για παγκόσμιο ρεκόρ για την υψηλότερη ταχύτητα HSPA που έχει επιτευχθεί σε εμπορικό δίκτυο εξοπλισμού. Η ίδια επίδειξη θα πραγματοποιηθεί από την Ericsson και κατά τη διάρκεια του GSMA Mobile World Congress.

Για πρώτη φορά έγινε, επίσης, η επίδειξη dual-carrier HSPA με 84Mbps, με τη χρήση εμπορικού δικτύου εξοπλισμού. Χρησιμοποιώντας δύο 5MHz carriers στη σύνδεση του ίδιου καταναλωτή, επιτυγχάνονται ταχύτητες 84 Mbps, διπλασιάζοντας τη μέγιστη ταχύτητα που προσφέρεται σήμερα από τα πιο γρήγορα εμπορικά δίκτυα HSPA. Η τρίτη παγκόσμια πρωτιά ήταν η επίδειξη του HSPA single-carrier με 42 Mbps χρησιμοποιώντας end-to-end εμπορικά προϊόντα και μία συσκευή.

Με αυτή τη νέα τεχνολογία, μπορεί να επιτευχθεί συχνότητα 42Mbps σε single WCDMA carrier των 5MHz χρησιμοποιώντας τεχνολογία multiple input, multiple output (MIMO). Σε σύγκριση με το HSPA dual-carrier που χρησιμοποιείται τώρα με 42 Mbps (το οποίο η Ericsson, ως πρώτος επίσημος προμηθευτής είχε ήδη εφαρμόσει στα τέλη του 2009), οι πάροχοι μπορούν να είναι περισσότερο αποτελεσματικοί.