Το έδαφος που κέρδισε η Hellas On Line στη διεκδίκηση μεριδίου στην αγορά LLU συνοδεύτηκε το 4ο τρίμηνο του 2008 και από ένα θετικό EBITDA που δημιουργεί αισιοδοξία στα στελέχη της εταιρείας για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα μέσα στο 2009.

Το μερίδιο της hellas online στην αγορά του LLU διαμορφώθηκε στο 19,8% στο τέλος του 2008, σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το 13,7% στις 31-12-2007. Ειδικά κατά το δ΄ τρίμηνο η εταιρία ενεργοποίησε 39.865 νέους LLU συνδρομητές, αποσπώντας την πρώτη θέση σε νέους πελάτες με ποσοστό 40%. Ταυτόχρονα διατήρησε ιδιαίτερα υψηλό μέσο έσοδο ανά πελάτη (για συνδυασμένες υπηρεσίες τηλεφωνίας και διαδικτύου) στα  45,8 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Τα ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν σε 107,5 εκατ. ευρώ  το 2008 από  54,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση 99,1%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1,0 εκατ. ευρώ το δ’ τρίμηνο, με τον όμιλο να περνάει στη λειτουργική κερδοφορία. Το ενοποιημένο EBITDA για το έτος διαμορφώθηκε σε -2,5 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με – 15,9 εκατ. ευρώ το 2007.