Στην 26η θέση κατατάσσεται η Ελλάδα στο δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) για το 2017, ενός εργαλείου που παρουσιάζει τις επιδόσεις των 28 κρατών μελών σε ένα μεγάλο φάσμα τομέων.

Συνολικά, η ΕΕ έχει σημειώσει πρόοδο και βελτίωσε τις ψηφιακές της επιδόσεις κατά τρεις εκατοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με πέρυσι, ωστόσο, η πρόοδος θα μπορούσε να είναι ταχύτερη και η εικόνα ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών. Η Δανία, η Φινλανδία, η Σουηδία και οι Κάτω Χώρες προηγούνται ενώ η Σλοβακία και η Σλοβενία είναι οι χώρες της ΕΕ που έχουν σημειώσει τη μεγαλύτερη πρόοδο. Όσον αφορά την Ελλάδα, δεν σημείωσε μεγάλη πρόοδο σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, αν και ως θετικό εκλαμβάνεται το γεγονός ότι οι πολίτες της χρησιμοποιούν πιο ενεργά το διαδίκτυο για βιντεοκλήσεις και online περιεχόμενο. Ωστόσο, το χαμηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων μπορεί να δράσει ως τροχοπέδη για την περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας.

Η μελέτη καταγράφει, όσον αφορά την Ελλάδα, την αργή διείσδυση των σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων, όπως και την αργή μετάβαση σε γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις, αξιολογεί θετικά τον υψηλό αριθμό πτυχιούχων θετικών επιστημών και τεχνολογίας (παρά το χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων), επισημαίνει την αργή ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας και καταδεικνύει την πρόοδο που έχει κάνει η Ελλάδα, όσον αφορά την παροχή ανοιχτών δεδομένων –  αν και όχι τόσο γρήγορα όσο άλλες ευρωπαϊκές χώρες – όπως και τη μικρή αύξηση των χρηστών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με την προσφορά ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών,ωστόσο, να βρίσκεται πολύ πιο κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ.