Η Intracom Defense Electronics υπέγραψε και τρίτη σύμβαση -σε διάστημα ενός έτους- με την Raytheon.

Η σύμβαση, ύψους 4,8 εκατ. δολαρίων αφορά στην παραγωγή συγκροτημάτων των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot για κάλυψη αναγκών τρίτων χωρών. Η παρούσα συμφωνία είναι σε συνέχεια των προηγούμενων συμφωνιών ύψους 55,7 εκατ. δολαρίων και 25 εκατ. δολαρίων που υπεγράφησαν τον Σεπτέμβριο 2009 και τον Μάιο 2010, αντίστοιχα. Με τη σύμβαση αυτή ανανεώνεται η εμπιστοσύνη της Raytheon προς την Intracom Defense Electronics, και ενισχύονται οι προοπτικές περαιτέρω επέκτασης της σημαντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών.