Οι εταιρείες 1) Έπαφος, 2) PanSystems και 3) Globitel κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές σε διαγωνισμό του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Γ. Γεννηματάς.

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και εκτυπωτών. Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στα 45.000 ευρώ.