Η ένωση εταιρειών 1) Data Concept - Infotrip και οι εταιρείες 1) Prisma και 2) SDC κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό για λογαριασμό του Δήμου Κομοτηνής με τίτλο "Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω φορητών συσκευών και ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων για τον πολίτη/επισκέπτη και το προσωπικό του Δήμου Κομοτηνής".

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και αξιολόγηση προηγμένων υπηρεσιών, πληροφόρησης και τηλεπικοινωνιών που θα παρέχονται σύμφωνα με την τοποθεσία των χρηστών (location-based) πάνω από τα ασύρματα δίκτυα πρόσβασης (hotspots) που θα αναπτυχθούν στο Δήμο Κομοτηνής. Θα αναπτυχθούν υπηρεσίες καινοτόμου χαρακτήρα που στοχεύουν στην αναβάθμιση του τουριστικού-πολιτισμικού προϊόντος του Δήμου Κομοτηνής παρέχοντας ένα σύστημα ηλεκτρονικής ξενάγησης με πληροφορίες αξιοθέατων, διαδρομών, ψυχαγωγίας, καταλυμάτων κ.α.

Επίσης θα αναπτυχθούν και θα αξιολογηθούν καινοτόμες τεχνικές για την υποστήριξη μιας σειράς τοπικών δημοτικών υπηρεσιών διευκολύνοντας έτσι το έργο των υπαλλήλων του δήμου και προς το γενικότερο όφελος των κατοίκων. Το Έργο εντάσσεται και χρηματοδοτείται από το μέτρο 4.2 του Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κοινωνία της Πληροφορίας”, στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 20% από Εθνικούς Πόρους. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις  236.750 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.