Οι εταιρείες 1) Cosmos Business Systems, 2) PC Systems και 3) Synet κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό που αφορά στο έργο με τίτλο «Δημόσιος Επαναληπτικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού δικτύων φωνής και δεδομένων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος συνεργάτης της Cisco τουλάχιστον σε επίπεδο Premier Certified Partner και να διαθέτει εμπειρία συντήρησης εξοπλισμού Cisco και τηλεφωνικών κέντρων Avaya για τουλάχιστον τρία έτη. Αρχικά ο εν λόγω διαγωνισμός είχε οριστεί για τις 28 Ιανουαρίου, ωστόσο αναβλήθηκε και μετατέθηκε για τη σημερινή ημερομηνία. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 70.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.