Οι εταιρείες 1) Data Concept, 2) OTS και 3) SDC κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές για το WiFi του Δήμου Γιαννιτσών.

Ο ακριβής τίτλος του έργου είναι “Προώθηση ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρμογών με χρήση Wi-Fi Hot Spots στο Δήμο Γιαννιτσών”. Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει δύο τύπους παρεχόμενων υπηρεσιών:  α) Τύπος 1: Υπηρεσίες ειδοποίησης (push services, alert services). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν υπηρεσίες ενημέρωσης που ενεργοποιούνται εξ αιτίας ενός γεγονότος (ενός εκτάκτου συμβάντος ή την διεξαγωγή μιας εκδήλωσης) και που μεταβιβάζουν πληροφόρηση για αυτό το γεγονός στον χρήστη της υπηρεσίας (Δημότης, Υπάλληλος Δήμου, Δημοσιογράφος).

Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη μέσω SMS. Σημειώνεται ότι για να λαμβάνει τέτοιου είδους ενημέρωση/ πληροφόρηση, ένας χρήστης εγγράφεται σε σχετική λίστα. Η εγγραφή στην λίστα μπορεί να γίνει είτε μέσω ειδικής φόρμας από τον υπάλληλο του Δήμου, είτε μέσα από τον δικτυακό τόπο του Δήμου αν υπάρχει, είτε άμεσα από τον Πολίτη στέλνοντας απλά ένα SMS σε 5ψήφιο νούμερο που θα του γνωστοποιηθεί. Με αντίστοιχο τρόπο μπορεί επίσης να γίνει η διαγραφή κάποιου από την λίστα παραληπτών.

Στην συνέχεια ο υπάλληλος του Δήμου που χειρίζεται την υπηρεσία, το μόνο που έχει να κάνει είναι να γράψει το κείμενο του μηνύματος και να το στείλει, β) Τύπος 2:  Υπηρεσίες ενημέρωσης κατ’ αίτηση (pull services). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν υπηρεσίες ενημέρωσης που προϋποθέτουν την αποστολή, κάθε φορά, ενός αιτήματος από την πλευρά του χρήστη (πολίτης), δηλαδή ενός SMS που ενεργοποιεί μια διαλογική υπηρεσία. (π.χ. Ο πολίτης επιθυμεί να λάβει ενημέρωση για την πορεία ενός αιτήματος. Στέλνει SMS με τον αρ. πρωτοκόλλου, και λαμβάνει ένα SMS με την κατάσταση που βρίσκεται το αίτημα του).

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κοινωνία της Πληροφορίας” του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από το ΕΤΠΑ και 20% από Εθνικούς Πόρους. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι πέντε μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 225.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.