Η εταιρεία 1) Data Concept, η κοινοπραξία εταιρειών 2) Evolution - Meryl Consulting - Satways και η ένωση εταιρειών 3) Omega Technology - Digital Sigma κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό του δήμου Νέας Σμύρνης που αφορά στην ανάπτυξη και εγκατάσταση WiFi hotspots.

Πιο συγκεκριμένα, ο ακριβής τίτλος του έργου είναι “Προώθηση και προβολή της χρήσης ευρυζωνικών δικτύων πρόσβασης μέσω δικτυακής πύλης για την πληροφόρηση και συμμετοχή των πολιτών σε θέματα ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας”. Αντικείμενο του έργου είναι η προώθηση της ευρυζωνικότητας προς τους πολίτες και τους επιχειρηματίες του δήμου Ν. Σμύρνης, με την εγκατάσταση wi fi hotspots σε κεντρικά σημεία εντός των ορίων του δήμου (κεντρική πλατεία και άλσος) και την κατ’ επέκταση παροχή δωρεάν ασύρματου Internet.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί διαδικτυακή πύλη επιχειρηματικότητας, μέσω της οποίας θα είναι δυνατή η ενημέρωση των επιχειρηματιών του δήμου για τις εξελίξεις όταν επιχειρηματικό κόσμο καθώς και η προβολή – διαφήμιση των προϊόντων/υπηρεσιών τους σε ευρεία κλίμακα, εκτός των ορίων του δήμου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 213.121 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.