Οι ενώσεις εταιρειών 1) Cosmos Business Systems - SDC, 2) Infotrip - DotSoft και η εταιρεία 1) HellasCom International κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό του Δήμου Ψυχικού για το έργο με τίτλο "Εγκατάσταση Ασύρματων Δικτύων Ευρυζωνικής Πρόσβασης με Υπηρεσίες Ενημέρωσης των Πολιτών μέσω Mobile Portal".

Στόχος του έργου είναι η εγκατάσταση ενός συνόλου υποδομών και καινοτόμων υπηρεσιών που θα δίνουν τη δυνατότητα στους δημότες και τους επισκέπτες του Δήμου να κάνουν χρήση των δυνατοτήτων του διαδικτύου καθώς και η δημιουργία εξειδικευμένου λογισμικού παροχής πληροφοριών σχετικά με την περιοχή. Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 192, Μέτρο 4.2 του Ε.Π. “ΚτΠ”. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 245.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.