Οι εταιρείες Ιντερκαμ, Παπασάββας και Πλαίσιο υπέγραψαν, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών Η/Υ, εκτός χαρτιού.

Συγκεκριμένα, η Παπασάββας ανέλαβε την προμήθεια αναλώσιμων έναντι τιμήματος 155 χιλιάδων ευρώ, η Ιντερκαμ έναντι 230 χιλιάδων ευρώ και η Πλαίσιο έναντι 24 χιλιάδων ευρώ (στα προαναφερόμενα ποσά δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ).

Προσφορές στο διαγωνισμό είχαν καταθέσει συνολικά 15 εταιρείες.