Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Startup Weekend στο Κέντρο Καινοτομίας της Microsoft.

Η εκδήλωση στο δεύτερο χρόνο της διεξαγωγής της στην Αθήνα συγκέντρωσε συνολικά 150 άτομα. Το Startup Weekend αποτελεί ένα τριήμερο εργαστήριο, το οποίο απευθύνεται σε άτομα που φιλοδοξούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση και αποσκοπεί ουσιαστικά στο να συμβάλει στη σύσταση μίας, ή περισσότερων εταιριών. Οι ομάδες που ξεχώρισαν ήταν οι iHeartShops, MobileTags και Prosfor.es. Μία σύντομη περιγραφή όλων των ιδεών και των ομάδων είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης http://athens.startupweekend.org/.

Οι παραπάνω ομάδες εργασίας θα λάβουν δωρεάν υποστήριξη από το Κέντρο Καινοτομίας της Microsoft σε επίπεδο τόσο υλικοτεχνικής υποδομής, όσο και συμβουλευτικών υπηρεσιών και επιχειρηματικής δικτύωσης, για τη χρονική περίοδο Ιανουάριος έως Αύγουστος 2010. Παράλληλα, το Openfund (http://theopenfund.com) ως υποστηρικτής του StartUp Weekend στην Αθήνα, θα προσφέρει στις ομάδες που ξεχώρισαν τη δυνατότητα παρουσίασης της ιδέας τους απευθείας στους επενδυτές του Openfund ή τη δυνατότητα συμμετοχής κατευθείαν στο δεύτερο στάδιο επιλογής, δηλαδή τη διαδικασία συνεντεύξεων.