Το 70% των συμμετεχόντων στην έρευνα της Gartner δήλωσαν πως σκοπεύουν, μέσα στους επόμενους 12 μήνες, να υιοθετήσουν κάποια πολιτική “bring your own device” (BYOD) στους οργανισμούς τους, ενώ το 33% των οργανισμών που έλαβαν μέρος αναφέρουν ότι ήδη έχουν υιοθετήσει λύσεις BYOD, χρησιμοποιώντας συσκευές όπως smartphones και tablets.

Σύμφωνα με την Gartner, οι οργανισμοί που σκέφτομαι να υιοθετήσουν το BYOD πρέπει να λάβουν υπόψιν τους τρεις βασικές παραμέτρους:
1. Το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί τις δυνατότητες της προσωπικής του συσκευής «συγκρούεται» με τις πολιτικές ασφαλείας της επιχείρησης και αυξάνει τον κίνδυνο διαρροής δεδομένων και εκμετάλλευσης των αδύνατων σημείων της. Όταν όμως τα δεδομένα της επιχείρησης επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σε προσωπικές συσκευές, ο κίνδυνος διαρροής αυξάνεται, όχι μόνο εξαιτίας της αύξησης του malware, αλλά και εξαιτίας εφαρμογών που μπορεί να δημιουργήσουν κινδύνους για τον οργανισμό και κυρίως λόγω απώλειας των συσκευών αυτών. Μία λύση γι’ αυτό αποτελεί η χρήση λογισμικού mobile device management (MDM).
2. Η ελευθερία επιλογής μίας συσκευής και οι συσκευές με ανεπαρκή ασφάλεια δυσκολεύουν την αφάλιση συγκεκριμένων συσκευών, καθώς και την παρακολούθηση των ενημερώσεων. Ένα μέτρο ασφαλείας που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν είναι ο έλεγχος των passwords, η επιβολή χρόνου lock timeout, καθώς και η κρυπτογράφηση των δεδομένων. Παρόλα αυτά, οι υπερβολές στους περιορισμούς των συσκευών εξαλείφει και τα οφέλη του BYOD.
3. Η ιδιοκτησία μίας συσκευής ή κάποιων δεδομένων από το χρήστη αυξάνει τα προβλήματα προστασίας της ιδιωτικότητάς του και εμποδίζει την λήψη διορθωτικών μέτρων για τις συσκευές. Οι περισσότεροι χρήστες θεωρούν τα δεδομένα που έχουν αποθηκεύσει στις συσκευές τους ιδιοκτησία τους και προφανώς δεν θα συμφωνούσαν στον «έλεγχο» από τον οργανισμό, χωρίς τη δική του άδεια. Κατά τη μετακίνηση από συσκευές του οργανισμού σε προσωπικές συσκευές, το remote wiping είναι θεμελιώδες χαρακτηριστικό της ασφάλειας, αλλά τα πράγματα περιπλέκονται από νομικής άποψης.