Οι εταιρείες 1) Πλαίσιο, 2) Pansystems και 3) Systemlan κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές σε διαγωνισμό για λογαριασμό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο οποίος έληγε σήμερα.

 Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφών ειδών για τις ανάγκες της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 144.180 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.