Οι εταιρείες 1) Algosystems, 2) General Data Business και 3) Space Hellas κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό που αφορά στην επέκταση του δικτυακού εξοπλισμού για το Δίκτυο Τηλεματικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 147.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.