Οι εταιρείες 1) Altec, 2) Byte και 3) Cosmos Business Systems κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό με τίτλο «προμήθεια λογισμικού και υπηρεσιών για την κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 561.800 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.