Οι εταιρείες 1) Altec, 2) uni systems και η ένωση εταιρειών 1) Bull - Quality & Reliability κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές σε διαγωνισμό για λογαριασμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, που έληγε σήμερα.

Ο διαγωνισμός αφορά στην ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης συστημάτων hardware, λογισμικού και εφαρμογών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1.680.672 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.