Οι εταιρείες ΟΤΕ, Δυναμική Πληροφορική και Cosmos Business Systems προκρίθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, στην επόμενη φάση αξιολόγησης του διαγωνισμού που αφορά στην «προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού των Περιφερειακών Διευθύνσεων (ΠΕΔΙ) του ΕΟΠΥΥ».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 758.130 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).