Η εταιρεία Intrasoft International και οι ενώσεις εταιρειών Globo Technologies – Quality & Reliability – Altec και PwC – Velti – Cosmos Business Systems κατέθεσαν σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο διαγωνισμό του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για το έργο: «Ανάπτυξη & Εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 4.515.561 με ΦΠΑ.