Η Cosmos Business Systems, η Intracom και η ένωση εταιρειών “UniSystems-Space Hellas” κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό της ΕΚΧΑ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης & Συντήρησης Υποδομής Κέντρου Δεδομένων (DC) και Κέντρου Δεδομένων Ανάκαμψης από Καταστροφή (DRC) ΕΚΧΑ Α.Ε.».

Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του υλικού/ λογισμικού της υποδομής που χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου στους πολίτες, στους επαγγελματίες και Αναδόχους του έργου της Κτηματογράφησης που συνεργάζονται με την ΕΚΧΑ Α.Ε. και αφετέρου σε εργαζόμενους της ΕΚΧΑ ΑΕ,  στους οποίους παρέχει τα περιβάλλοντα ανάπτυξης και δοκιμών για το λογισμικό που αναπτύσσει με ιδίους πόρους. Στο πλαίσιο του έργου ο ανάδοχος καλείται να προσφέρει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης υλικού και λογισμικού στο πρωτεύον και στο εφεδρικό data center της ΕΚΧΑ Α.Ε, υπηρεσίες φιλοξενίας εφεδρικού data center, προμήθεια συστήματος ασφάλειας διαδικτυακών εφαρμογών (Web Application Firewall) και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1,46 εκατ. ευρώ (μη συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ).