Τρεις προσφορές κατατέθηκαν στο διαγωνισμό του ΕΟΠΥΥ για την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος διαχείρισης συνταγών.

Συγκεκριμένα προσφορές κατέθεσαν οι: 1. Ένωση εταιρειών Datamed- Quality & Reliability- OTS, 2. Singularlogic και 3. uni systems. Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε από την ΚτΠ Α.Ε. με  αντικείμενο την ανάδειξη  αναδόχου για το έργο «Παροχή Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών για την Οργάνωση και Λειτουργία Συστήματος Διαχείρισης Συνταγών του ΕΟΠΥΥ» και προϋπολογισμό 3.225.183 ευρώ. Στο πλαίσιο του έργου απαιτείται η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Μηχανογραφικής Επεξεργασίας Συνταγών του ΕΟΠΥΥ και περιλαμβάνονται υπηρεσίες Λειτουργίας του Συστήματος υπό συνθήκες συμφωνημένου επιπέδου παροχής (SLA), υπηρεσίες υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας, υπηρεσίες Διαχείρισης του συστήματος και υπηρεσίες Αξιοποίησης Μεταδιδόμενων.