Η ένωση εταιρειών 1. Altec Integration – Quality & Reliability, και οι εταιρείες: 2. Uni Systems και 3. Intrasoft International πέρασαν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού: «Περιβάλλον διαλειτουργικότητας στη ΓΓΠΣ για την υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών προς το Δημόσιο και τις Επιχειρήσεις», ύστερα από την εξέταση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών από την αρμόδια επιτροπή.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 1.017.210 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αφορά στην υλοποίηση στη Γ.Γ.Π.Σ. ενός Περιβάλλοντος Διαλειτουργικότητας (ΠΕ.Δ.), για την ανταλλαγή επιχειρησιακών δεδομένων, καθώς και δεδομένων οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος που αφορούν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μεταξύ του Υπ. Οικ. και φορέων του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, με χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών (Web Services – WS), που θα υλοποιηθούν αξιοποιώντας τα συμπεράσματα και τις προτάσεις ήδη ολοκληρωμένων μελετών.

Αυτό θα υλοποιηθεί μέσω μιας πλατφόρμας λογισμικού Enterprise Service Bus (ESB), ενός ενδιάμεσου λογισμικού που εγκαθίσταται ή παρέχεται ως συνθετικό των Application Servers. Το ESB αξιοποιώντας ένα κοινό πλαίσιο προτύπων, κανόνων και ελέγχου θα παρέχει υπηρεσίες για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ συστημάτων και εφαρμογών, μέσω ένας ενιαίου μοντέλου μηνυμάτων και διαδικτυακών υπηρεσιών.