Η Ericsson υπέγραψε μια σημαντική συμφωνία Υπηρεσιών Διαχείρισης με την Telenor Sweden, πάροχο δεδομένων και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

 Μέσω της συμφωνίας, η Ericsson θα αποκτήσει σημαντική αρμοδιότητα στον τομέα των υπηρεσιών και θα ενισχύσει την παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις στην περιοχή. Η Ericsson απασχολεί περισσότερους από 45.000 επαγγελματίες σε αυτό τον τομέα παγκοσμίως και η πλειοψηφία εργάζεται στην περιφέρεια ή σε τοπικές αγορές.

Η εταιρεία έχει επενδύσει 1 δισ. δολάρια σε εργαλεία, μεθόδους και διαδικασίες για τη διασφάλιση της ικανότητας στην παροχή υπηρεσιών. 44 εργαζόμενοι της Telenor θα ενταχθούν στην ομάδα της Ericsson στη Σουηδία στον τομέα υπηρεσιών την 1η Ιουλίου 2011, ως αποτέλεσμα της συμφωνίας για παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης. Η Ericsson παρέχει σήμερα στην Telenor Sweden λύσεις, όπως IMS, δίκτυα μεταφοράς και πλατφόρμες υπηρεσιών. Στη διαδικασία υποβολής προσφορών, σύμβουλος της Telenor Sweden ήταν η Northstream.