Η Intersys A.E., επίσημη αντιπρόσωπος των προϊόντων Business Imaging & Professional Print της Canon στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την ένταξη της Canon στο τεταρτημόριο των «ηγετών» της αγοράς βάσει της μεθοδολογίας «Magic Quadrant» της Gartner, για τις Υπηρεσίες Διαχείρισης Εκτυπώσεων (MPS) όπως επίσης και για την κατηγορία του αυτοματισμού γραφείου, που περιλαμβάνει τις πολυλειτουργικές συσκευές και τους εκτυπωτές.

Ταυτόχρονα, ο ανεξάρτητος οργανισμός δοκιμών Buyers Laboratory LLC (BLI), επιβράβευσε την σειρά εκτυπωτικών συσκευών της Canon με την διάκριση  BLI’s First Line of the Year Award for Energy Efficiency. Η τριπλή αυτή διάκριση, επιβεβαιώνει την πρωτοπορία της Canon σε τεχνολογικό επίπεδο στον αυτοματισμό γραφείου, ενώ ταυτόχρονα πιστοποιεί την εξαιρετική αποδοτικότητα που προσφέρουν οι λύσεις της Canon σε επίπεδο λογισμικού και διαδικασιών σε έργα Πληροφορικής Managed Print Services.