Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της IDC, αναμένεται εντός της επόμενης διετίας να τριπλασιαστούν παγκοσμίως τα ποσοστά υιοθέτησης από τις επιχειρήσεις σύγχρονων, αυτoματοποιημένων δικτύων.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την IDC για λογαριασμό της Cisco και συμπεριέλαβε 2.054 επιχειρήσεις παγκοσμίως σε 10 χώρες, με στόχο να καθοριστεί η ψηφιακή ετοιμότητα των δικτύων τους.

Τα κύρια ευρήματα της έρευνας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
Ποσοστό 45% των επιχειρήσεων αναμένουν ότι εντός της επόμενης διετίας θα επιτύχουν τις δυνατότητες των digital-ready δικτύων. Το ποσοστό αυτό είναι τριπλάσιο από αυτό που ισχύει σήμερα. Οι εταιρείες που έχουν επενδύσει σε σύγχρονες δυνατότητες δικτύου βλέπουν τα έσοδα, τα ποσοστά διατήρησης πελατών και τα κέρδη τους να διπλασιάζονται ή ακόμη και να τριπλασιάζονται.

Επίσης έχουν αναπτύξει διπλάσιες δράσεις και πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την ψηφιακή μετάβαση σε σχέση με τις εταιρείες που διατηρούν παλαιού τύπου δίκτυα. Τα ποσοστά υιοθέτησης δικτύων ψηφιακής εποχής είναι συγκρίσιμα ανεξαρτήτως μεγέθους εταιρείας και καθετοποιημένα σε επίπεδο κλάδου: Συνεπώς, τα επίπεδα ωριμότητας ως προς τις δικτυακές υποδομές είναι συγκρίσιμα μεταξύ των διαφόρων τομέων της αγοράς, ενώ οι διαφορές μεταξύ μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων είναι ελάχιστες.

Οι αναδυόμενες χώρες αναμένεται να ξεπεράσουν τις αναπτυγμένες.
Στο πλαίσιο της έρευνας, η Cisco παρουσίασε μια σειρά από νέα εργαλεία και υπηρεσίες έχοντας ως στόχο να προσφέρει έναν χάρτη πορείας στη δαιδαλώδη διαδρομή προς τα digital-ready δίκτυα. Τα εργαλεία αξιολόγησης δικτύου θα βοηθήσουν τους πελάτες να καταλάβουν σε ποιο σημείο της διαδρομής βρίσκονται, να χαράξουν την πορεία τους και να αντιληφθούν τα επιχειρηματικά πλεονεκτήματα που θα αποκτήσουν συνεχίζοντας τη διαδρομή με προορισμό ένα ώριμο ψηφιακό δίκτυο. Επιπλέον, η Cisco προσφέρει νέες συμβουλευτικές υπηρεσίες μέσω των οποίων παρέχονται στις επιχειρήσεις διεξοδικές και αναλυτικές συμβουλές για το πώς να χαράξουν μια μοναδική στρατηγική που τους οδηγεί απευθείας στην επίτευξη των ψηφιακών τους στόχων.