Μια πρόσφατη μελέτη της Brocade αποκαλύπτει ότι οι επιχειρήσεις δεν αξιοποιούν τις υπάρχουσες ευκαιρίες για την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση της καινοτομίας, με τις legacy υποδομές και τις παραδοσιακές, αλλά λανθασμένες σήμερα, αντιλήψεις για το ρόλο του ΙΤ να αποτελούν σημαντικό τροχοπέδη στην αναστροφή αυτής της κατάστασης.

Η μελέτη της Brocade που φέρει τον τίτλο “Unlocking the Power of Digital Transformation: Freeing IT from Legacy Constraints” εξετάζει την τρέχουσα κατάσταση και τις αντιλήψεις των Διευθύνσεων Πληροφορικής σε Μ. Βρετανία, ΗΠΑ, Γερμανία, Σιγκαπούρη, Γαλλία και Αυστραλία, και αποκαλύπτει ότι καθημερινές εργασίες ρουτίνας, όπως είναι η υποστήριξη των συστημάτων προστασίας δεδομένων & ιδιωτικότητας, αλλά και των legacy συστημάτων παίρνει τόσο πολύ χρόνο, ώστε οι εταιρείες να μην προλαβαίνουν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που υπάρχουν για να καινοτομήσουν και να μετασχηματιστούν.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα αποτελέσματα της έρευνας συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

Μετασχηματισμός σε ένα δυναμικό περιβάλλον
Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ένα αυξανόμενα δυναμικό τεχνολογικό περιβάλλον σε οργανισμούς που χρειάζεται να γίνουν περισσότερο ευέλικτοι όσον αφορά την υιοθέτηση και την αξιοποίηση της τεχνολογίας, με το ρόλο της Διεύθυνσης Πληροφορικής να είναι κρίσιμος για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Το σύγχρονο δυναμικό τεχνολογικό περιβάλλον προσφέρει μια πληθώρα ευκαιριών ψηφιακού μετασχηματισμού στις επιχειρήσεις, αλλά, μόνο στην περίπτωση που η Διεύθυνση Πληροφορικής καταφέρει να ξεπεράσει, με έναν αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο, τους περιορισμούς των legacy υποδομών. Όπως καταγράφεται στη μελέτη, η συντριπτική πλειοψηφία (87%) των ερωτηθέντων IT Decision Makers (ITDMs) ανέφερε ότι οι οργανισμοί τους υιοθετούν στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού. Ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό (94%) δήλωσε ότι οι CIOs (IT Managers) των οργανισμών τους αντιλαμβάνονται το πόσο σημαντική είναι η υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού για την επίτευξη των επιχειρηματικών τους στόχων.

Παρόλο αυτά, οι Διευθύνσεις Πληροφορικής είναι πιθανόν να ξοδέψουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του διαθέσιμου χρόνου τους στην υποστήριξη της ασφάλειας δεδομένων (73%) και των συστημάτων legacy (63%), περιορίζοντας, έτσι, σημαντικά το χρόνο που θα διαθέσουν για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των οργανισμών τους. Η ενσωμάτωση του ψηφιακού μετασχηματισμού δεν αποτελεί πάντα μια απλή διαδικασία. Σχεδόν τα 4/5 (79%) αυτών που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι οι οργανισμοί δυσκολεύονται να υποστηρίξουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Το ΙΤ στο επίκεντρο
Η Διεύθυνση Πληροφορικής θα μπορούσε να αποτελέσει κλειδί για την επιτυχία του ψηφιακού μετασχηματισμού των σύγχρονων επιχειρήσεων. Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν το σημαντικό ρόλο της Διεύθυνσης Πληροφορικής όσον αφορά τη δυνατότητα που δίνει σε κάθε οργανισμό να καινοτομήσει και να αναπτυχθεί.

Οι περισσότεροι αναγνωρίζουν πλέον τον κομβικό ρόλο που παίζει το ΙΤ σήμερα για την επίτευξη αυτού του στόχου, με λίγο περισσότερους από τέσσερις στους δέκα να αναφέρουν ότι η καινοτομία των υπηρεσιών Πληροφορικής (44%) και η εισαγωγή νέων τεχνολογιών (42%) αποτελούν τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την επίτευξη των KPIs του τμήματός τους. Παρά τη δυναμική καινοτομίας που διαθέτει η Διεύθυνση Πληροφορικής, περισσότεροι από τέσσερις στους πέντε (84%) των ερωτηθέντων θεωρούν ότι ο CIO και η Διεύθυνση Πληροφορικής στους οργανισμούς τους περιορίζονται αρκετά όσον αφορά τους τρόπους αξιοποίησης της καινοτομίας.

Σχεδόν οι μισοί από τους συμμετέχοντες ανέφεραν ότι η Διεύθυνση Πληροφορικής τους θεωρείται ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές ανάγκες. Υπάρχουν σαφείς προκλήσεις για την πλειοψηφία των Διευθύνσεων Πληροφορικής όσον αφορά την ικανοποίηση των επιχειρηματικών αναγκών των οργανισμών τους, ενώ 9 στους δέκα συμμετέχοντες (91%) αναφέρουν ότι υπάρχουν ζητήματα που εμποδίζουν τη Διεύθυνση Πληροφορικής να ικανοποιήσει άμεσα τις τρέχουσες επιχειρηματικές απαιτήσεις. Ένα, μάλλον, ανησυχητικό συμπέρασμα.


Αδυναμία ανταπόκρισης
Σχεδόν τα 2/3 των ερωτηθέντων που συμμετείχαν στην έρευνα αισθάνονται απογοητευμένοι από το γεγονός ότι η Διεύθυνση Πληροφορικής δεν μπορεί να ικανοποιήσει εύκολα τις επιχειρηματικές απαιτήσεις. Ωστόσο, το ΙΤ επηρεάζει ακόμα τους οργανισμούς. Σχεδόν επτά στους δέκα συμμετέχοντες αναφέρει ότι αν η Διεύθυνση Πληροφορικής είχε την ευκαιρία να γίνει περισσότερο ευέλικτη στη χρήση και την προσέγγιση της τεχνολογίας, τότε οι οργανισμοί θα μπορούσαν να αυξήσουν τα έσοδα

τους (72%) και να μειώσουν τα κόστη τους (70%).

Από αυτούς που περιμένουν μια αύξηση εσόδων ή μείωση κόστους, το 12% προβλέπει μια αύξηση εσόδων και μια μείωση κατά 10% στο κόστος μέσα στους 12 επόμενους μήνες, κάτι το οποίο δείχνει τα πιθανά οφέλη από την αξιοποίηση του ΙΤ. Σχεδόν 9 σους δέκα (87%) από τους ερωτηθέντες αισθάνεται ότι τουλάχιστον κάποιοι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι το ΙΤ λέει «Όχι» εξαρχής. Αυτή η αντίληψη, τουλάχιστον εν μέρει, προκαλείται από τις legacy υποδομές που συγκρατούν τις Διευθύνσεις Πληροφορικής και τις επιχειρήσεις στα «παλιά». Αν οι οργανισμοί καταφέρουν να αξιοποιήσουν τις σύγχρονες τεχνολογίες, τότε το ΙΤ ίσως μπορέσει να πει περισσότερα «ναι» στις δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού που χρειάζεται να γίνουν.

Σχεδόν 9 στους δέκα (88%) συμμετέχοντες ανέφερε ότι υπήρχαν περιπτώσεις στην προηγούμενη χρονιά, όπου η ομάδα ΙΤ της εταιρείας τους έπρεπε να αναβάλλει ή να απορρίψει αιτήματα, η ικανοποίηση των οποίων θα έφερνε ξεκάθαρα οφέλη στις επιχειρήσεις. Λίγο περισσότεροι από τους μισούς (53%) ανάφεραν ότι αυτές οι καταστάσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια των βραχυπρόθεσμων ωφελειών και ακόμα περισσότεροι (72%) την απώλεια των μακροχρόνιων ωφελειών.

Όπως ήταν αναμενόμενο, σχεδόν τα δύο τρίτα (77%) των ερωτηθέντων ανέφερε ότι οι ηγέτες του ΙΤ στους οργανισμούς τους έλεγαν αυτά τα «όχι» ή «όχι ακόμα» με βαριά καρδιά, αλλά, δυστυχώς, δεν μπορούσαν να κάνουν και αλλιώς. Παρόλο αυτά, η Διεύθυνση Πληροφορικής θα συνεχίζει να παίζει έναν πολύτιμο ρόλο στην επιτυχία κάθε επιχείρησης. Αν η Διεύθυνση Πληροφορικής ήταν ικανή να λέει «ναι» στις απαιτήσεις της επιχείρησης, τότε, όπως πιστεύουν σχεδόν όλοι (98%), θα γίνονταν εμφανή τα ποικίλης μορφής συνεπαγόμενα οφέλη. όπως είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων (36%), οι δεξιότητες που εστιάζουν περισσότερο στην καινοτομία (31%) και η εξάλειψη του shadow IT (30%).

Εν κατακλείδι
Για τους οργανισμούς που θέλουν να μετασχηματιστούν ψηφιακά, να καινοτομήσουν και να υιοθετήσουν νέες τεχνολογίες οι ομάδες ΙΤ είναι κρίσιμες. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, οι CIOs αισθάνονται ότι έχουν δεμένα τα χέρια τους όσον αφορά στο πώς μπορούν να καινοτομήσουν και ξοδεύουν πολύ χρόνο για την υποστήριξη των legacy συστημάτων. Αυτό είναι πιθανό να επιβραδύνει τη διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού και να κάνει τις επιχειρήσεις να υπολείπονται έναντι του ανταγωνισμού τους.

Οι Διευθύνσεις Πληροφορικής βρίσκονται αντιμέτωπες με προκλήσεις που τους εμποδίζουν να ικανοποιήσουν τις τρέχουσες επιχειρηματικές ανάγκες. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ανησυχία στους οργανισμούς και ίσως περιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα εκμεταλλεύονται την τεχνολογία. Τέτοιες καταστάσεις θα μπορούσαν να ενισχύσουν την αντίληψη ότι η Διεύθυνση Πληροφορικής λέει «όχι» από default. Αν και αυτό δεν συμβαίνει πάντα, η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων εκτιμά ότι έχασε τα οφέλη της ψηφιοποίησης, λόγω της συνήθειας του ΙΤ τους να λέει «όχι» ή «όχι ακόμα».

Αυτά τα απολεσθέντα οφέλη είναι πιθανόν να έχουν αντίκτυπο στα έσοδα του οργανισμού. Παρά τις προκλήσεις και τις αντιλήψεις που αντιμετωπίζουν οι Διευθύνσεις Πληροφορικής, θα μπορούσαν ακόμα να βοηθήσουν στην αύξηση των εσόδων των οργανισμών και στη μείωση του κόστους, αν είχαν τη δυνατότητα να είναι περισσότερο ευέλικτες με την τεχνολογία. Τέλος, αν οι Διευθύνσεις Πληροφορικής μπορούν να πουν «ναι» περισσότερες φορές, τότε ο οργανισμός θα μπορούσε να επωφεληθεί συνολικά, συμπεριλαμβανόμενου της ικανότητάς του να γίνει περισσότερο ανταγωνιστικός και να μπορεί να εστιάζει περισσότερο στην καινοτομία. Αυτό θα αυξήσει, επίσης, την ικανότητα του οργανισμού να μετασχηματιστεί ψηφιακά στο σύνολό του.