Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, η Google συμφώνησε να καταβάλλει στο ιταλικό δημόσιο το ποσό των 306 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο τακτοποίησης δύο υποθέσεων φοροδιαφυγής που αφορούν τις περιόδους 2009-2015 και 2002-2006, για τις οποίες παραδέχθηκε ότι μετέφερε έσοδα ύψους 1 δισ. ευρώ στην Ιρλανδία, ώστε να εκμεταλλευτεί ένα ευνοϊκότερο φορολογικό περιβάλλον.