Με επιτυχία ολοκλήρωσε η Cosmos Business Systems την εγκατάσταση του Εθνικού Υπολογιστικού Συστήματος υψηλών επιδόσεων (High Performance Computer - HPC) στους χώρους του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για λογαριασμό του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).

Παράλληλα με το κύριο σύστημα, ολοκληρώθηκε και η επέκταση του, με την αξία των δύο συμβάσεων να ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το κύριο σύστημα λειτουργεί παραγωγικά από τον ΕΔΕΤ, παρέχοντας υπολογιστή υποδομή στους ερευνητές της ελληνικής πανεπιστημιακής κοινότητας όλων των επιστημονικών αντικείμενων. Στόχος του εν λόγω συστήματος είναι η ταχύτατη εκτέλεση επιστημονικών ερευνών, βασισμένων σε μαθηματικά μοντέλα, καθώς επίσης και η εξαγωγή συμπερασμάτων που θα οδηγήσουν σε νέες επιστημονικές πρακτικές, προάγοντας την γνώση συνολικά.