Η Intracom Holdings ανακοίνωσε ότι μετά την έφεση που κατάθεσε την 1η Οκτωβρίου 2015 κατά της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί αγωγών βασικών μετόχων της Teledome, το Εφετείο Αθηνών αποφάσισε ότι κάνει δεκτή την Έφεση της Intracom Holdings και απορρίπτει τις αγωγές βασικών μετόχων της Teledome που είχαν κατατεθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και στις 18 Ιανουαρίου 2008.

Επίσης, με απόφαση του Εφετείου ανακαλείται η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και διατάσσεται η απόδοση στην Intracom Holdings των έξι εγγυητικών επιστολών, συνολικού ποσού 41 εκατ.  ευρώ περίπου, τις οποίες η Intracom Holdings έχει παραδώσει στους εφεσίβλητους.