Η υπογραφή της σύμβασης έρχεται να ολοκληρώσει την κατακύρωση του έργου "Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας", για την οποία είχαμε αναφερθεί στο NetFax στις 24/6.

Το συνολικό τίμημα του έργου ανέρχεται σε 11.214.770,26 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το τμήμα του έργου που θα υλοποιήσει η SingularLogic Integrator ανέρχεται στα 6.168.123,63 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ενώ το υπόλοιπο τμήμα του έργου θα υλοποιηθεί από την Intracom IT Services.