Υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ του ΟΤΕ και του Υπουργείου Οικονομικών για την υλοποίηση του έργου: «Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων».

Το τίμημα της κατακύρωσης ανέρχεται σε 2.095.059 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η διάρκεια του έργου είναι 19 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων θα παρέχεται άμεση και πλήρης πληροφόρηση των συναλλασσόμενων επιχειρήσεων και πολιτών με το υπουργείο Οικονομικών, με όλα τα προσφερόμενα μέσα, ήτοι μέσω τηλεφωνίας, e-mail, sms, web, portal, FAX, κανονικού ταχυδρομείου, κ.α.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει υπηρεσίες ανάπτυξης μελετών και τεχνικών εκθέσεων (π.χ. μελέτη εφαρμογής, μελέτη ασφαλείας, μελέτη διαλειτουργικότητας, μελέτη οργάνωσης, μελέτη δημοσιότητας/ενημέρωσης πολιτών), προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού υποδομής, εγκατάσταση και ρύθμιση εξοπλισμού και λογισμικού υποδομής, σχεδιασμό και ανάπτυξη λογισμικού και ηλεκτρονικών υπηρεσιών, υπηρεσίες εκπαίδευσης και υπηρεσίες τεχνικής και λειτουργικής υποστήριξης. Υπενθυμίζεται ότι στο διαγωνισμό είχε αρχικά καταθέσει προσφορά και η ένωση εταιρειών Velti – Mellon Technologies.