Στις 16 Μαρτίου 2009 ολοκληρώθηκαν οι συνεννοήσεις και υπεγράφη η συμφωνία μεταξύ της AVMap GIS και της DigitalGlobe.

Η συμφωνία καθιστά την AVMap partner και άμεσο μεταπωλητή της DigitalGlobe για την Ελλάδα και την Κύπρο. Είναι η πρώτη φορά που Ελληνική εταιρεία αποκτά απευθείας πρόσβαση στους δορυφόρους QuickBird WorldView-1 WorldView-2. Έως σήμερα, όλες οι εταιρείες, αλλά και το Ελληνικό Δημόσιο, έπρεπε να απευθύνονται σε Ευρωπαϊκούς οίκους για την προμήθεια των εικόνων, αυξάνοντας σημαντικά και το κόστος και τον χρόνο παράδοσης.

Η συμφωνία αυτή επιτρέπει στον πελάτη να προμηθεύεται δορυφορικές εικόνες υψηλής ευκρίνειας με ιδιαίτερα μικρό χρόνο παράδοσης (4 έως 48 ώρες). Εκτός της ταχύτητας εκτέλεσης των παραγγελιών, η συμφωνία προβλέπει προνομιακές τιμές, ευελιξία στον προγραμματισμό των δορυφόρων για εξειδικευμένες λήψεις, υψηλού επιπέδου εκπαίδευση του προσωπικού της AVMap στις εγκαταστάσεις της DigitalGlobe.