Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) και ο όμιλος ProCredit υπέγραψαν συμφωνία εγγυήσεων για την αύξηση του δανεισμού προς καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και προς μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην Ελλάδα.

Η συμφωνία αυτή έχει την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), πυρήνα του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Ο όμιλος ProCredit θα χορηγήσει 20 εκατ. ευρώ ως δάνεια τα επόμενα δύο έτη τα οποία θα συνοδεύονται από εγγύηση του ΕΤΕ, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Χρηματοδότηση ΕΕ InnovFin για την καινοτομία». Η συμφωνία θα επιτρέψει στον όμιλο ProCredit να προσφέρει πρόσθετη χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους στις καινοτόμες εταιρείες. Όπως δήλωσε ο Borislav Kostadinov, μέλος του Δ.Σ. της ProCredit Holding: «Οι επενδύσεις σε σύγχρονη τεχνολογία, η καινοτομία στον τρόπο σκέψης και ο οικολογικός προσανατολισμός αποτελούν βασικούς παράγοντες για τη μελλοντική ανάπτυξη ΜΜΕ ισχυρών και ανταγωνιστικών σε διεθνές επίπεδο».