Σημαντική αύξηση παρουσιάστηκε στην κίνηση δεδομένων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από τους συνδρομητές Wind που αξιοποιούν την ευρυζωνική εμπειρία mobile Internet που προσφέρει το νέο 3G δίκτυο της εταιρείας.

Η Wind σήμερα καλύπτει με ταχύτητες ως και 42Mbps το 94,66% του πληθυσμού της Αθήνας και το 92,17% της Θεσσαλονίκης, ενώ ο εκσυγχρονισμός του 3G δικτύου συνεχίζεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η χρήσης data στο νέο 3G δίκτυο της Wind στην Αθήνα αυξήθηκε κατά 166% μέσα σε ένα χρόνο, ξεπερνώντας τα 65Terra Bytes σε μηνιαία βάση. Αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη ο όγκος κίνησης δεδομένων διπλασιάστηκε και ενώ σε μια τυπική μέρα πέρσι ο όγκος ήταν 195GB, φέτος φτάνει σχεδόν τα 400GB. Επίσης, την εμπειρία του νέου 3G δικτύου της Wind έζησαν από κοντά οι επισκέπτες του Wind 3G Games Park,που είχε στηθεί στην ενότητα e-gaming της 77ης ΔΕΘ. Μέσα από δια-δραστικά παιχνίδια οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν μοναδικές εφαρμογές, όπως το Wind Photorama.