Αύξηση 115% σημείωσαν τα έσοδα της Velti το πρώτο εξάμηνο του 2008 συγκριτικά με τα έσοδα του πρώτου εξαμήνου του 2007, αγγίζοντας το ποσό των 15,9 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη (μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας) έφτασαν τα 1,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 61% σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο. Σύμφωνα με τους αναλυτές της RBC, οι πωλήσεις της Velti για το 2008 θα ξεπεράσουν τα 40 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τα 13,5 εκατ. ευρώ.