Η Info Quest Τechnologies σχεδίασε και προσφέρει στην αγορά μια νέα υπηρεσία αναβάθμισης στο νέο λειτουργικό σύστημα της Microsoft, δίνοντας τη δυνατότητα σε χρήστες desktop ή φορητών υπολογιστών να αξιοποιήσουν τις εξαιρετικές δυνατότητες των Windows 8 στον εξοπλισμό που ήδη διαθέτουν.

Η υπηρεσία παρέχεται από έμπειρους, εξουσιοδοτημένους τεχνικούς σε ιδιώτες και επαγγελματίες χρήστες, αφορά σε μοντέλα υπολογιστών όλων των κατασκευαστών και κοστίζει 40 ευρώ. Η υπηρεσία περιλαμβάνει τεχνικό έλεγχο του συστήματος για τη σωστή λειτουργία του, προληπτική συντήρηση και εσωτερικό καθαρισμό του συστήματος από σκόνες και αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος στα Windows 8, εάν πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται από τη Microsoft ή, εναλλακτικά, τεχνική έκθεση με προτεινόμενη αναβάθμιση υλικού.