Η Centric γνωστοποιεί την ίδρυση της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας FSM Limited με έδρα τη Μάλτα, με αντικείμενο την παροχή της νέας υπηρεσίας financial spreads betting (συναλλαγές ανοίγματος), μέσω του διαδικτυακού τόπου www.spreads.gr.

Πιο αναλυτικά, η FSM Limited προχώρησε σε συμφωνία με τη WorldSpreads Ltd για την προώθηση (marketing) της υπηρεσίας financial spreads betting στην ελληνική γλώσσα μέσω του διαδικτυακού τόπου spreads.gr. Η διαδικτυακή αυτή πλατφόρμα παρέχει στους χρήστες της, την ευκαιρία να αποκτήσουν κέρδη προβλέποντας την μελλοντική αξία εκατοντάδων μετοχών (200 ευρωπαϊκές μετοχές μεταξύ των οποίων και οι μεγαλύτερες Ελληνικές μετοχές, 1.000 μετοχές των ΗΠΑ, 500 μετοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, κ.λ.π.) και χρηματοπιστωτικών μέσων (συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε δείκτες όπως NASDAQ, S&P, εμπορεύματα, μέταλλα, ομολογίες, συναλλαγματικές ισοτιμίες, κ.λ.π.).