Η Xerox Hellas υλοποίησε με επιτυχία τη Σύμβαση «Υπηρεσίες Γραφείου Xerox – Xerox Office Services» με την ICAP Group, ολοκληρώνοντας την εγκατάσταση του εξοπλισμού και την εκπαίδευση του προσωπικού στα νέα κεντρικά γραφεία του Ομίλου.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν την ανάληψη της διαχείρισης του συνόλου των διαδικασιών που αφορούν στη λειτουργία του εκτυπωτικού εξοπλισμού της καθώς και την παροχή νέου εξοπλισμού. Η Xerox επιλέχθηκε ως ο στρατηγικός συνεργάτης της ICAP για τα επόμενα πέντε έτη, αφού η ολοκληρωμένη προσέγγισή της κάλυψε πλήρως τις απαιτήσεις της ICAP, συνδυάζοντας νέες τεχνολογίες αιχμής και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

Μέσω της λύσης της Xerox επιτεύχθηκε σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας και υποστήριξης από την πρώτη ημέρα λειτουργίας, ανανεώνοντας παράλληλα κατά 100% τον εκτυπωτικό εξοπλισμό και αποδεσμεύοντας ταυτόχρονα το προσωπικό της ICAP Group από τις διαδικασίες διαχείρισης βλαβών και αναλωσίμων εξοπλισμού, και παρέχοντας σύγχρονο εξοπλισμό με νέες δυνατότητες στους χρήστες της.

Η φάση υλοποίησης της λύσης διήρκεσε 10 ημέρες και καλύπτει πλέον όλες τις εκτυπωτικές ανάγκες στα νέα κεντρικά γραφεία της ICAP.